You are hereConference Committees

Conference CommitteesSteering Committee

Co-chairs:

 • Nguyen Ngoc Binh (UET, VNU Hanoi)
 • Masahiko Yoshimoto (Kobe Univ.)
 • Kim-Hung Le (DUT)
 • Takeshi Yamamura (Fujitsu Labs)

Technical program (click here for more detail)

 • Toshimasa Matsuoka (Osaka Univ.)
 • Xuan-Tu Tran (VNU-UET)
 • Van-Tuan Nguyen, DUT
 • Pham Tuong Hai (RVC)

Secretary

 • Toshimasa Matsuoka (Osaka Uni.)
 • Duy-Hieu Bui (VNU-UET)

Treasurer

 • Osamu Watanabe (Toshiba)
 • Hong-Nhung Do-Thi (VNU-UET)

Publicity

 • Akira Tsuchiya (Kyoto Uni.)

Publication

 • Ken Takeuchi (Chuo Uni.)
 • Van-Huan Tran (VNU-UET)

Industrial liaison

 • Tamio Hoshino (Applistar)
 • Mitsuo Saito (Toshiba)
 • Koji Kai (Panasonic)
 • Kazutami Arimoto (Renesas)

Local arrange

 • Van-Tuan Pham (DUT)
 • Truong Vu Bang Giang (VNU-UET)
 • Van-Mien Nguyen (VNU-UET)

Technical Program Committee

Co-chairs:

 • Toshimasa Matsuoka (Osaka University)
 • Xuan-Tu Tran (VNU University of Engineering and Technology)
 • Van-Tuan Nguyen (Danang University of Technology)
 • Pham Tuong Hai (Renesas Vietnam Corp.)

TPC members:

Akihiko Miyazaki (NTT) Akira Yasuda (Hosei University)
Hao San (Tokyo City University) Haruichi Kanaya (Kyushu University)
Hiroaki Hoshino (Toshiba) Hiroe Iwasaki (NTT Electronics)
Hiroshi Kawaguchi (Kobe University) Hiroshi Koizumi (NTT)
Hiroshi Toshiyoshi (The University of Tokyo) Hiroyuki Ito (Tokyo Institute of Technology)
Hiroyuki Yamauchi (Fukuoka Institute of Technology) Hitoki Ishikuro (Keio University)
Hong-Tuan Do (Ho Chi Minh City University of Technology) Huu-Phuc Nguyen (Ho Chi Minh City University of Technology)
Kazuhiko Kajigaya (Elpida Memory) Kenich Ohata (Kagoshima University)
Kenichi Kawasaki (Fujitsu Laboratories) Kenichi Okada (Tokyo Institute of Technology)
Kenji Kise (Tokyo Institute of Technology) Kenjiro Nishikawa (Kagoshima University)
Kohji Yoshii (Ricoh) Koichiro Ishibashi (The University of Electro-Communications)
Koji Kai (Panasonic) Kousuke Miyaji (The University of Tokyo)
Makiko Ito (Fujitsu Laboratories) Makoto Nagata (Kobe University)
Makoto Takamiya (The University of Tokyo) Masakazu Hioki (AIST)
Masayuki Ikebe (Hokkaido University) Minoru Fujishima (Hirosshima University)
Naoharu Shinozaki (Fujitsu Semiconductor) Noboru Sakimura (NEC)
Nobuaki Hashimoto (Osaka University) Nobukazu Takai (Gunma University)
Nobuyuki Itoh (Okayama Prefectural University) Ramesh Pokharel (Kyushu University)
Riichiro Takemura (Hitachi) Ryuichi Fujimoto (Toshiba)
Ryuji Yoshimura (TI) Ryusuke Egawa (Tohoku University)
Satoshi Konishi (Ritsumeikan University) Shigetoshi Nakatake (The University of Kitakyushu)
Shinichi Ouchi (AIST) Shinji Miyano (Toshiba)
Sunao Torii (Renesas) Tadaaki Yamauchi (Renesas)
Takafumi Morie (Panasonic) Takashi Miyamori (Toshiba)
Takashi Ohira (Toyohashi University of Technology) Takayuki Shibata (Denso)
Takenori Kato (ROHM) Tatsuya Hirose (Fujitsu Laboratories)
Thanh-Loan Pham-Nguyen (Hanoi University of Science and Technology) Tomochika Harada (Yamagata University)
Tomohiro Fujita (Ritsumeikan University) Tomoki Saito (Intel)
Huu-Thuan Huynh (HCM University of Science) Trong-Tu Bui (HCM University of Science)
Toshihiko Hamasaki (Hiroshima Institute of Technology) Tsuneo Tsukahara (Aizu University)
Van-Tuan Nguyen (Danang University of Technology) Van-Tuan Pham (Danang University of Technology)
Yasuhiro Sugimoto (Chuo University) Yoshiharu Aimoto (Renesas)
Yoshiro Mita (The University of Tokyo) Yukio Tamai (Sharp)
Yusuke Kanno (Hitachi)